Info

Välkommen till Revanschpodden.

Podden med fokus på personliga berättelser och erfarenheter om och med de som befunnit sig på samhällets botten men som lyckats vända sina liv i en positiv riktning.

Foto: Joakim Berndes
Foto: Joakim Berndes

Revanschpodden produceras av Christer Renlid. Han är 52 år gammal, tvåbarnsfar och kommer ursprungligen från Västervik. Med en lång arbetsbakgrund som jurist arbetar han sedan fyra år tillbaka som skribent och biträdande redaktör på KRIS medlemstidning Vägen UT.

Målet med Revanschpodden är att sprida kunskap och att bilda opinion.
— Ambitionen och syftet med podden är även att tillhandahålla människor, kända som
okända, tillfälle att berätta historien om sin revansch. Det är viktigt att podden fyller en funktion och att den når en så bred publik som möjligt, menar Christer.

 

 

Revanschpodden är ett bra val för dig – alla dagar i veckan

En bra berättelse skapar engagemang och drar många lyssnare och spännande berättelser finns det gott om i KRIS. I Revanschpodden älskar vi att prata om de ämnen vi brinner för. Vi är engagerade. Vi vill skapa förändring i samhället. Vi vill ge fler möjligheten att välja ett bättre liv.

I Revanschpodden vill vi lyfta fram det arbete som pågår varje sekund, minut, timme och dag. Det arbete våra medlemmar gör för att hjälpa andra människor tillbaka in i samhället. Med små medel, mycket ideellt arbete och en enorm
beslutsamhet.

Revanschpodden vill lyfta fram styrkan och viljan att förändra oss själva och andra. Att inte ge upp.

Enligt undersökningen Orvesto Konsument från Kantar Sifo lyssnade 2 763 000 personer, eller 35,9 procent av alla
svenskar i åldrarna 16–80 år, på podcasts åtminstone en gång i månaden. (mars 2018).


Lyssna på Revanschpodden som ger dig inspiration och ökat självförtroende.

Följ oss på våra sociala medier via @revanschpodden eller hashtaggen #revanschpodden

Ansvarig utgivare: Christer Renlid, RIKSKRIS