Om oss

Om Unga KRIS

Unga Kris är en ideell, ungdomsstyrd förening öppen för alla ungdomar med främsta syfte att vara samhällsnyttiga och medlemsnyttiga. Vår huvudgrupp består av ungdomar i åldrarna 13-25 år. Vi ger dem en trygg och utvecklande miljö där de får utvecklas i sin egen takt. Unga Kris fungerar som ett bollplank för de unga som är i behov av stöd i sin vardag.

Unga Kris finns på flera orter i landet sedan 2006 . Vi har många bra samarbeten med olika organisationer, myndigheter och privata aktörer. Vi är väl etablerade i samhället och ett starkt varumärke. Vi jobbar förebyggande mot droger och kriminalitet med nykterhetskrav på våra medlemmar. Alla våra aktiviteter sker i drogfria miljöer. Allas rätt till trygghet är en fråga som vi brinner starkt för.

Unga KRIS tar över Revanschpodden

En bra berättelse skapar engagemang och spännande berättelser finns det gott om i Unga KRIS. Med Revanschpodden vill vi skapa förändring i samhället och ge fler möjligheten att välja ett bättre liv.

Vi vill lyfta fram det arbete våra medlemmar utför för att hjälpa andra människor tillbaka in i samhället. Med små medel, mycket ideellt arbete och en enorm beslutsamhet kan man nå stora resultat.

Med Revanschpodden vill vi lyfta fram styrkan och viljan vi har att förändra oss själva och andra. Att aldrig ge upp. Vi vill ge människor, kända som okända, chansen att berätta historien om sin revansch och på så sätt inspirera andra att förändra sina liv.